Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Styrking av Innovasjon og Samhandling gjennom XR: Nordic VR Forum 2023

Awarded: NOK 0.15 mill.

Nordic VR Forum har etablert seg som Nordens fremste møteplass for VR/AR-entusiaster siden vår første konferanse i 2017. I 2022 samlet vi imponerende 440 deltakere fra flere nasjoner, både digitalt og fysisk i Hamar Kulturhus. 15. - 16. november 2023 inviterer vi igjen til en to-dagers konferanse på samme sted. Fokuset for konferansen er neste generasjons metoder for læring, historiefortelling og brukermedvirkning ved hjelp av VR og AR, ofte referert til som "XR". Dette året vil vi dykke dypere inn i temaene Helse, Utdanning, Historiefortelling, Byutvikling og Metavers ved hjelp av XR-teknologi. En innovativ "research track" vil bli introdusert, og rundebordsdiskusjoner vil berøre viktige temaer presentert på konferansen. Etter suksessen med den første VRINN Awards, hvor vi mottok over 50 bidrag, gleder vi oss til å feire de beste VR/AR-prosjektene i Norge igjen i 2023. Vårt hovedpublikum spenner fra næringsliv og offentlig sektor til akademiske kretser, alle med en interesse for nyskapende måter å absorbere og formidle kunnskap på. Med en ikke-teknisk tilnærming, sikter vi etter å appellere til et bredt spekter av profesjonelle - fra ledere og HR-personell til markedsførere, pedagoger og helsearbeidere. Deltakere kan forvente teknologioppdateringer innen VR/AR/XR, inspirerende casestudier fra lokale og internasjonale prosjekter, hands-on opplevelser med den nyeste VR/AR-teknologien, verdifulle nettverksmuligheter og innsikt i tverrsektorielt innovasjonsarbeid.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune