Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknadsprosess for Eurostarssøknad

Awarded: NOK 99,999

Prosjektet vil i hovedsak gå ut på å: - Skissere et europeisk samarbeidsprosjekt - Etablere et konsortium - Definere konseptet som skal utvikles - Planlegge utviklingsløp, ressursbehov og dissemineringsplaner - Skrive og levere søknad sammen med valgt samarbeidspartner.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa