Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Radical empathy for Soil response-ability

Awarded: NOK 0.20 mill.

Hovedaktivitetene vil bestå av: Kunnskapsinnhenting: Studier av relevante artikler og oppdatert forskning på feltet, inkludert, men ikke begrenset til kunst og kreativ formidling knyttet til menneskers relasjon til jord Studier av jordvitenskapelige artikler inkludert samfunnsvitenskapelige artikler om forholdet mellom mennesker og jord. Studier av adferdsvitenskap relatert til bærekraft. Studier av selve utlysningen, samt tilgrensende utlysninger og prosjekter. Kompetanseheving av administrativ avdeling for å støtte søknadsarbeidet, samt administrative aspekter ved selve utlysningen. Aktørkartlegging Research på aktørfeltet. Undersøke hvem er hvem som er hvem og hvem er de ledende aktørene i feltet for å etablere et bredt tverrfaglig konsortium og et bredt, tverrfaglig aktørfelt. Nettverksbygging og reiser. Reiser for å besøke og kvalitetssikre aktører. Utvikle søknad

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa