Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Etablering av hovedprosjekt-søknad - EIC - LifenessALL

Awarded: NOK 74,999

Ca 1,2 millioner dødsfall er assosiert med sykelig overvekt. Kostnadene til behandling og oppfølging av pasienter og deres familier er svært høye, og økende. Lifeness har etablert en plattform med brukervennlig app for pasienter for monitorering av livsstil med særlig fokus på overvekt. Denne gir helsepersonell langt bedre forutsetninger for å følge opp pasienter, og AI og maskinlæring bistår til at pasienter med endret atferd/endring i vekt humør får særlig oppmerksomhet og at helsepersonell blir gjort oppmerksom på dette før utfordringer manifesteres. Undersøkelse av 87 pasienter i 2022 rapporterer at plattformen er brukervennlig (75 %), målorientert (37 %), anbefales til pasienter (81 %), fordelaktig for vekt-tap opp til 2-6 kg (24 %) og forbedrer behandlingsresultater (44 %). Det indikerer positiv effektiv på sykdomsbyrde. I hovedprosjektet vil det fokusere på videreutvikling av produktet med fokus på etablering av interaktiv behandlingsplan som fungerer på tvers av forvaltningsnivå sågar som for pasienten selv. Fokuset er overvekt hos barn og voksne. Det søkes derfor om tilskudd til å få inn konsulentbistand til utvikling/prosjektbeskrivelse av hovedprosjektet.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa