Back to search

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Dekning av kontingent for EOSC medlemskap 2023

Awarded: NOK 0.11 mill.

Medlemskap i EOSC

Funding scheme:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Funding Sources