Back to search

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Helsehjelppiloten: Støtte til egenomsorg og nødvendig kontakt med helsevesenet

Alternative title: Helsehjelppiloten - a digital solution for self-care and need for medical assistance.

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Number:

349494

Application Type:

Project Period:

2024 - 2026

Funding received from:

Location:

The project “Helsehjelppiloten” is developing a digital solution for residents facing newly arisen health challenges. This solution provides advice on self-care and the need for medical assistance. This initiative responds to the increased pressure on healthcare services due to a higher proportion of elderly, rising expectations in the population, and a shortage of healthcare personnel. To ensure that healthcare resources are allocated to those who need it the most, it is crucial to provide sufficient support to those who can help themselves. The solution aims to support self-care and reduce waiting times for emergency medical services by offering advice and guidance through a website. The main goal is to create a solution that includes: • An severity calculator to evaluate symptoms and provide personalized advice • A statistics and data processing platform • A digital information-sharing system between residents and healthcare professionals. The project’s specific objectives are as follows: • Develop a medically sound severity calculator. • Create a statistics and data processing platform. • Establish a data-sharing system. • Explore how information sharing can support healthcare professionals. Expected outcomes include providing residents with authorized self-help solutions through Helsenorge, the potential for referrals to other healthcare services, and secure sharing of patient-reported data. The innovation comprises the self-help solution, a data and analysis platform, and the data-sharing system. The project will contribute to increased accessibility and more accurate digital self-help solutions for residents with newly arisen health issues. It will also enhance the caregiving capacity for municipalities by allocating resources where the need is greatest

Det er økende press på helsetjenestene på grunn av generell befolkningsøkning, økende andel eldre, forventninger til helsetjenestene og mangel på helsepersonell. For at helsetjenestene skal kunne bruke sine ressurser på dem som trenger det mest, er det avgjørende at de som kan hjelpe seg selv, får god nok støtte til å gjøre det. Vi ønsker å lage en digital inngangsport til de akutte helsetjenestene der innbyggerne kan få konkrete råd om egenomsorg og når de må ta kontakt med helsetjenestene. Dersom informasjonen fra egenvurderingen følger med brukeren ved kontakt med helsetjenesten, kan vurderingen i helsetjenesten blir raskere og bedre, og representere en viktig innovasjon. Innovasjonen består av tre deler: 1. En selvhjelpsløsning som vil være som en alvorlighetskalkulator der brukerne kan plotte inn egne plager og få råd tilpasset det de rapporterer. 2. En data- og analyseplattform som ved hjelp av kunstig intelligens kan bedre selvhjelpsløsningen og bidra til forskning. 3. En datadelingsløsning som gjør at informasjonen fra egenvurderingen kan overføres til helsepersonell når relevant. Prosjektet har tre sentrale FoU-utfordringer: 1. Hvordan kan vi bygge en selvhjelpsløsning som passer til den norske helsetjenesten, er lett å bruke for innbyggerne, er trygg, bidrar til bærekraft, og som kan skaleres og tilpasses ved behov? 2. Hvordan kan vi overføre informasjonen fra selvhjelpsløsningen til helsevesenet? 3. Hvordan skal informasjonen presenteres for relevant helsepersonell slik at de har nytte av informasjonsutvekslingen? Prosjektet forutsetter tett samarbeid mellom teknologer, forskere, helsepersonell og fremtidige brukere av innovasjonen. Det skal utføres i tråd med Direktoratet for e-helse sine prinsipper for innbyggertjenester. Innovasjonen vil kunne gi bedre tilgang til riktig helsehjelp, samtidig som prosjektet vil kunne gi økt kunnskap om behov for helsetjenester, sykdoms- og skadeforløp, og effekter av endrede arbeidsprosesser innen helse.

Funding scheme:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project