Back to search

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Folkeforskning på folkeforskning: Verktøy for refleksiv praksis i miljørelatert folkeforskning

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Number:

349531

Project Period:

2024 - 2024

Location:

Subject Fields:

Folkeforskning brukes i økende grad i innsamling av miljødata, og har dermed en viktig rolle i videreutviklingen av kunnskapsbasert miljøforvaltning. Prosjektet skal bidra til å bygge kompetanse i Nasjonalt Nettverk for Folkeforskning på hvordan man i en bredt sammensatt prosjektgruppe kan inkludere innbyggere, frivillige og bidragsytere uten formell forskerbakgrunn i å reflektere rundt rolleforståelser og forventninger til prosjekt, datakvalitet og metoder, og forskningsansvar, risiko og etikk. Vi mener at økt brukt av folkeforskning i miljøspørsmål vil kreve styrket refleksiv praksis blant alle aktørene, på tvers av roller, som er involvert i hele prosjektforløpet. Folkeforskningspraksiser diskuteres metodisk i akademiske sirkler, men det har hittil vært begrenset fokus på lærings- og utviklingspotensialet som ligger i å inkludere folkeforskere inn i prosjektevalueringer og i refleksive praksiser rundt prosjektutforming og metoder. Dette prosjektet vil undersøke erfaringer og utfordringer med folkeforskning på miljøspørsmål gjennom medvirkning og samforskning, altså gjøre en form for “folkeforskning på folkeforskning”. Gjennom prosjektets tre aktiviteter og arrangementer skal vi videreutvikle verktøy for refleksiv praksis med mål om å styrke og forbedre innbyggere og interessenters deltakelse i alle faser av miljørelaterte prosjekter, fra prosjektutforming til evaluering og bidra til økt kompetanse og styrket nettverk mellom aktører som jobber med og er med i folkeforskningsaktiviteter i Norge.

Funding scheme:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project