Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Ny prosess for kunnskapsbasert vurdering og rådgiving ved bruk av kunstig intelligens ved Folkehelseinstituttet

Alternative title: New process for evidence-based assessment and advice using artificial intelligence at the Norwegian Institute of Public Health

Awarded: NOK 6.6 mill.

To address the health challenges faced by Norway and the global community, there is an increasing demand for more comprehensive, reliable, and faster evidence-based assessments and advice. Such assessments and advice are called for by decision makers in health, care, and welfare services and in health administration and by the population at large. Limited resources for creating evidence-based assessments and advice necessitate a more efficient production process. The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) plan to achieve this through a project to develop, test, and evaluate a new process for generating evidence-based assessment and advice that utilizes artificial intelligence (AI). Beyond streamlining the current workflow, the project aims to contribute to future innovation in the public sector more broadly. NIPH will provide leading thematic expertise in public health, extensive experience in creating evidence-based assessments and advice, and experience in process improvement using machine learning and other advanced tools. The University of Agder will provide leading expertise on AI and spearhead the development of AI tools. The Centre for Applied Research at the Norwegian School of Economics will offer leading expertise in innovation management and ensure the crucial interplay between technology, culture and organization. Kristiansand municipality will represent the municipal and national users of NIPH's evidence-based assessments and advice, ensuring that the innovation meets today's and tomorrow's health challenges. The innovation, in the form of a new AI-powered process, will make the development of evidence-based assessments and advice at NPHIs more efficient. This will provide the health service, health administration, and the general population directly with more, better, and faster evidence-based assessments and advice. This can help them better address public health challenges, between and during crises.

For å møte de store helseutfordringene Norge og verden står overfor trengs det stadig mer, bedre og raskere kunnskapsbaserte vurderinger og råd. Slike vurderinger og råd etterspørres av helse-, omsorgs- og velferdstjenesten, helseforvaltningen og befolkningen. Ressursene for å utarbeide kunnskapsbaserte vurderinger og råd er imidlertid svært knappe. Løsningen er å utarbeide kunnskapsbaserte vurderinger og råd langt mer effektivt enn i dag. I dette prosjektet vil vi utvikle, teste og evaluere en ny prosess for kunnskapsbasert vurdering og rådgiving ved bruk av kunstig intelligens (KI) ved Folkehelseinstituttet (FHI). I tillegg vil vi frembringe ny kunnskap som kan bidra til fremtidig innovasjon i store deler av offentlig sektor. Vi vi vil få til dette ved integrere svært ulik ekspertise. FHI vil bidra med ledende fagkompetanse på folkehelse, stor erfaring med utarbeidelse av kunnskapsbaserte vurderinger og råd, og erfaring med prosessforbedring ved bruk av maskinlæring og andre avanserte verktøy. Universitetet i Agder (UiA) vil bidra med ledende ekspertise på KI og lede utviklingen av KI-verktøy. Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) vil bidra med ledende ekspertise på innovasjonsledelse og sikre det avgjørende samspillet mellom teknologi og organisasjon. Kristiansand kommune vil stå i spissen for kommunale og nasjonale brukere av FHIs kunnskapsbaserte vurderinger og råd, og de vil sikre at innovasjonen gjør disse brukerne bedre i stand til å møte dagens og fremtidens helseutfordringer. Innovasjonen i form av ny KI-drevet prosess vil gjøre utarbeidelsen av kunnskapsbaserte vurderinger og råd ved FHI mer effektiv. Det vil gi tjenesten, forvaltningen og befolkningen mer, bedre, raskere kunnskapsbaserte vurderinger og råd. De vil da bli bedre i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer innen folkehelse - til hverdags og under kriser.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project