Back to search

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

RespView - Kontaktløs, kontinuerlig og automatisk overvåkning av pusteaktivitet.

Alternative title: RespView - Contactless, Continious and Automatic Surveillance of Breath Activity

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Number:

349558

Application Type:

Project Period:

2024 - 2028

Funding received from:

Organisation:

RESPVIEW - CONTACTLESS, CONTINIOUS AND AUTOMATIC SURVEILLANCE OF BREATH ACTIVITY Changes in breathing rate are early signs of disease worsening, and for the large number of patients not undergoing continuous monitoring (i.e. on a ward), breathing rate is either not recorded or measurements (counting) have many sources of errors. Furthermore, the fact that approximately 40% of all in-hospital cardiac arrests occur on wards confirms the need for a monitoring system for respiratory arrest warnings following cardiac arrests. Using new and revolutionary antenna technology, Elotec and partners will develop a miniaturized, ceiling mounted radar (the size of a smoke detector) that measures breathing rate in a contactless, continuously, and automatically manner. The innovation is a wired low-power installation, eliminating picking up, charging and cleaning. Unlike other known radar technologies for use in healthcare facilities that work on short distances and need to be carefully positioned relative to the patient, the innovation covers the entire patient room from the ceiling. The main purpose of the innovation is to increase patient safety and meet future healthcare challenges related to increased population age and shortage of healthcare personnel. The innovation has been under development for several years, and non-medical devices are already in use in prisons and custodies according to a framework agreement with The National Police Directorate of Norway and The Directorate of the Norwegian Correctional Services. Continuous scientific, patent and market surveillance processes demonstrate a worldwide uniqueness of the innovation, corresponding to a significant export potential.

RESPVIEW - KONTAKTLØS, KONTINUERLIG OG AUTOMATISK OVERVÅKNING AV PUSTEAKTIVITET Endret pusteaktivitet er et tidlig tegn på forverring av sykdom, og for den store massen av pasienter som ikke er under kontinuerlig tilsyn (dvs. på sengepost) er det et faktum at pustefrekvens enten ikke registreres eller at målingen (tellingen) har mange feilkilder. Rapporter om at 39% av alle hjertestanser hos sykehuspasienter i Norge skjer på sengepost belyser behovet for kontinuerlig overvåkning av pustefrekvens. I kommunehelsetjenesten vil overvåkning av pustefrekvens gi informasjon om tilstand og bl.a. infeksjonsstatus. Ved hjelp av ny, revolusjonerende radarantenneteknologi og avansert signalbehandling er prosjektets formål å utvikle et produkt som kan måle pustefrekvens kontaktløst, kontinuerlig og automatisk fra et punkt i taket. Hovedformålet for helse- og omsorgssektoren er å øke pasientsikkerheten med bl.a. redusert belastning for helsepersonell og tilførsel av organisatoriske gevinster. . Samarbeidspartnere er Sykehuset Østfold og Rennebu kommune, og utviklingen skal danne grunnlag for implementering både i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Norge. Innovasjonen representerer også betydelige eksportmuligheter. Elotec har med andre radarspesifikasjoner allerede utviklet utstyr for måling av pustefrekvens fra punkt i taket for mindre komplekse omgivelser slik som f.eks. arrestceller (betongkostruksjoner) med kun en person til stede, noe som allerede omsettes via rammeavtale med Politiet og Kriminalomsorgen. Med nyutviklet teknologi representerer prosjektet en helt ny mulighet for måling av pustefrekvens i komplekse pasientrom. De mest sentrale FoU-utfordringene er knyttet til klinisk utprøving og differensiering av personer, filtrering av støykilder og gjenkjenning av pustemønstre kan indikere forstående/forverret sykdom og død (f.eks. Cheyne-Stokes respirasjon). Dette skal løses med avansert softwareutvikling og signalbehandling/maskinlæring.

Funding scheme:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project