Back to search

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Folkeforskning og folkelig forskning i kultursektoren – kunnskaps-, erfarings- og kompetanseutveksling

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Number:

349601

Project Period:

2024 - 2025

Location:

Subject Fields:

Prosjektet vil gjennomføre et seminar/workshop hvor vi ønsker å invitere andre aktører innen feltet, både fra samme sektor og andre. Der vil vi er å legge fram egne erfaringer med folkeforskning og drøfte dem i dialog med andre folkeforskningsentreprenørers erfaringer. I etterkant vil vi utgi en publikasjon/seminarrapport som skal føre til et bedre kunnskapsgrunnlag for de som ønsker å starte, gjennomføre og videreutvikle folkeforskningsprosjekter innenfor humaniora og kulturvern, men også være til nytte for folkeforskningsprosjekter innen andre fagdisipliner.

Funding scheme:

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project