Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Lavere miljøutslipp på norske flyplasser gjennom effektive bakketjenester

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

349634

Project Period:

2024 - 2024

Funding received from:

Organisation:

Location:

Prosjektet vil analysere og simulere hvordan bruk av moderne teknologi på flyplassene kan bidra til å endre rutiner og prosedyrer for bakkeoperasjoner, spesielt vinteroperasjoner. Dette vil bli vurdert hvordan det er mulig å kombinere den software som SINTEF har utviklet gjennom SESAR programmet med den software som MSG utvikler for å automatisere og effektivisere avisingsprosessene, vil kunne effektivisere av trafikkavvikling og redusere tidsbruk for trafikkavvikling og dermed gi redusere utslipp av CO2. SINTEF har gjennom simuleringer i SESAR prosjektet vist hvordan det er mulig å effektivisere trafikkavvikling for å utnytte kapasiteten ved flyplassene bedre. Innføring av robotteknologi i avisingsprosessen vil kunne inntil halvere tidsbruken for denne prosessen. Bruk av MSGs softwareutvikling vil gi sikrere planleggingsdata for effektivisering av trafikkavvikling. Robot teknologi vil gi riktig bruk av avisingsvæske, gitt de stedlige værforhold og redusere bruken av glykol. MSG har utviklet teknologi for oppsamling, rensing, gjenvinning og gjenbruk av vann og glykol på flyplasser, som vil redusere miljøutslipp av kjemikalier. Prosjektet vil sammen med sentrale brukere av flyplassene, etablere en felles forståelse av nåsituasjonen som utgangspunkt for utvikling av simulerings scenarioer er og effekt beregninger. Prosjektet vil i samarbeid med sentrale aktører identifisere hvilke prosedyrer som påvirker og kan effektivisere trafikkavviklingen. Prosjekt etableringen vil være grunnlaget for simuleringer og operasjonsanalyser i et kommende innovasjonsprosjekt som skal gi et vitenskapelig grunnlag for hvor mye det er mulig å redusere CO2 utslippet med ved flyplassene og bidra til det grønne skiftet i luftfarten

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025