Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

LeaderShip-konferansen 2023

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Number:

349640

Project Period:

2023 - 2023

Location:

LeaderShip-konferansen 2023 blir den 31. oktober arrangert for 10. gang, på Hotel Terminus i Bergen. Konferansen har et tydelig fokus på forskning og utvikling innen maritime fagområder, og knytter sentrale aktører innen maritim næring sammen med akademia og maritime myndigheter. LeaderShip 2023 er organisert og eiet av Bergens Rederiforening. Maritime Bergen og Høgskulen på Vestlandet bidrar gjennom planlegging og praktisk gjennomføring av arrangementet, og deltar i programkomiteen. Målgruppen for konferansen er rederier, forskere og andre representanter fra UHI-sektoren med interesser innen maritim sektor, offentlige beslutningstakere og andre fra maritim næring. Det planlegges for 150 deltakere til årets konferanse. Tema for årets konferanse er «Mission Possible», hvor det å navigere mot en grønnere fremtid gjennom å utforske synergiene mellom akademia og næring blir satt på dagsordenen. Det er behov for å tette gapet mellom teori og praksis for at maritim næring skal kunne utvikles i en bærekraftig retning. Dette forsøker LeaderShip-konferansen å oppnå gjennom å knytte sentrale næringsaktører sammen med beslutningstakere og forskere. Programmet på scenen skal også gjenspeile dette fokuset, med innledere som både representerer rederier, interesseorganisasjoner, statlige organer, finansorganisasjoner, energiselskaper, forskningsinstitutter og høyere utdanningsinstitusjoner. Under konferansen vil det bli presentert aktuell forskning og resultater fra flere prosjekter med finansiering fra forskningsrådet og MAROFF.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2