Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Etablere Additiv tilvirkning av flymotorkomponenter i Norge

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

349684

Project Period:

2023 - 2024

Funding received from:

Location:

GKN Aerospace Norway ønsker å etablere en produksjonslinje for additiv tilvirkning (AM) av store emner for jetmotorkomponenter. For å komme dit må vi bygge kompetanse, utvikle prosessen og anskaffe riktig industriell infrastruktur. Dette er ikke gjort før i verden, og det er derfor viktig med tilstrekkelig risikoavlastning for å få gjennomført prosjekter som skal lede oss til dette målet. For å gjøre alle fly som tar av fra europeiske flyplasser klimanøytrale i 2050 må flere flymotorteknologier forbedres. GKN Aerospace har som mål å bli først i verden med å tilby en ny materialløsning basert på additiv tilvirkning (AM). I stedet for å ta bort material for å forme komponentene bygges de opp lag for lag med metallpulver eller metalltråd. Denne innovative metoden kan redusere råmaterialbehovet med opp til 80% samtidig som den gir nye muligheter til å optimalisere produktene. Ingen tilvirkere så langt lykkes i å implementere AM av store komponenter (>1 meter) i industriell skala. Dette beror delvis på at teknologien enda ikke er tilstrekkelig moden for å møte kravene på byggehastighet og byggestørrelse utenfor lab-miljø. GKN Aerospace jobber tett med maskinleverandører for å drive utviklingen fremover, spesielt for nikkel- og titan-legeringer, for å kunne skalere opp til industrielt nivå. Det finnes på nåværende tidspunkt heller ingen etablert prosess for å sertifisere material tilvirket med AM, hvilket krever at industrien samarbeider med myndighetene for å fastsette felles retningslinjer. Man må kunne bevise at AM gir tillitsvekkende materialegenskaper sammenlignet med etablerte metoder som smiing og støping, og dette gjøres gjennom å legge fram konkrete bevis i form av materialtesting i kombinasjon med dataanalyse.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025