Back to search

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

BalanseHub Resource Centre for Gender Balance, Diversity and Inclusion in Norwegian Research

Alternative title: Kompetansesenteret BalanseHub for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning

Awarded: NOK 7.0 mill.

BALANSE+ is the Norwegian Research Council’s strategic initiative (2023–2028) to achieve gender balance and diversity in Norwegian research environments. With respect to diversity, BALANSE+ focuses particularly on measures to promote equality and greater representation of international researchers, immigrants, and children of immigrants in Norwegian research institutions. In addition, the strategy calls for efforts to promote a diverse representation of researchers based on class, age, skin colour, gender identity, sexual orientation, religion and (dis)ability. BALANSE+ currently finances 19 institution-focused projects in a wide range of Norwegian research environments. Together these projects work towards the overarching aims of the initiative and make up the BalanseHub network. The BalanseHub Resource Centre has a dual purpose: (1) to coordinate and lead the BalanseHub network, and (2) to analyse the network’s implementation processes and provide knowledge on diversity, gender representation and inclusion within (Norwegian) research. The centre’s first purpose will be realised through organising network meetings for the BalanseHub network members, where participants can learn from both one another and invited speakers. The centre’s second purpose will be realised through qualitative analysis of the network’s implementation processes (based on the network meetings and interviews), as well as quantitative analysis of statistical data about Norwegian research. The centre’s long-term ambition is to lay the foundation for developing a framework for inclusion in academia for future use based on the learning that takes place through the centre. The centre also has an important role in disseminating knowledge about activities and insights through academic and popular outlets. The BalanseHub Resource Centre is run by NIFU - Nordic Institute for Studies of Innovation, Research and Education; Peace Research Institute Oslo (PRIO); and Statistics Norway.

Kompetansesenteret BalanseHub produserer ny kunnskap om kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i norsk forskning ved å koordinere og lede nettverket BalanseHub og analysere prosessen og virkningen til BALANSE+-initiativet. Senteret drives av forskere fra NIFU, PRIO og SSB, som gjennom nettverkssamlinger og seminarer vil dele praktiske og teoretiske verktøy knyttet til institusjonelt arbeid for mangfold i akademia. Prosjektet bygger på BALANSE-satsningens tidligere resultater. Kompetansesenteret vil dokumentere og analysere erfaringer fra samlingene, samt innhente og analysere statistiske data fra SSB. I nettverkssamlingene vil senteret bidra til refleksjon og deling om hva som fremmer og hemmer implementeringen av prosjektene i institusjonene. Basert på senterets aktiviteter, foreliggende statistikk og tidligere forskning, vil senteret undersøke tiltak for ulike gruppers inkludering og ekskludering i norsk forskning. Forskning så langt peker på flere spenningsfelt og potensielle utfordringer med implementering: Mangfoldsarbeid er krevende og komplekst, og kan ikke alltid styres gjennom ledelse fordi sosiale hierarkier formes av bredere kulturelle prosesser og maktforhold i samfunnet. Økt internasjonalisering har de siste årene gjort språk til en sentral utfordring i akademia, ettersom noen trives best med norsk og andre med engelsk. Ikke minst kan mangfold som begrep tolkes vidt forskjellig og rommer mange kategorier. Kompetansesenteret vil utforske hvordan mangfoldsbegrepet fremstår på tvers av sektorer i norsk forskning, samt hvordan det kan tilrettelegges for mangfold og inkludering. BalanseHub gir en unik mulighet til å studere, dokumentere og diskutere erfaringer fra mangfoldsarbeid i akademia, og senteret vil bredt formidle resultater fra senteret blant annet i form av kronikker, SSBs nettside, vitenskapelige artikler, populærformidlingsartikler og videoproduksjon.

Funding scheme:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Funding Sources