Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

HyDream- Søknadsarbeid

Awarded: NOK 69,999

Project Number:

350950

Project Period:

2023 - 2024

Location:

Teknisk innretter prosjektet seg på tre pilarer der Norge, ved Statkraft Energi og Flow Design Bureau AS (FDB), har ansvaret for den ene. Statkraft stiller et av sine kraftverk, Svorka i Møre og Romsdal, som et use-case for oppgradering med vekt på LCA og sirkulær-økonomi. Svorka er valgt fordi den opplever et fenomen (kavitasjon) som er karakteristisk for vannturbiner. FDB er i søknadsprosessen utpekt som Case-study leder; det vil si at FDB sammen med Statkraft stiller premissene til innholdet i arbeidspakkene i prosjektet. FDB er også i skrivende stund utpekt til å lede en av disse arbeidspakkene. Prosjektkoordinator for HyDream(*) er Beatriz Fernandez fra Tekniker (Baskerland, Spania) som er et forskningsinstitutt med mye erfaring fra EU prosjekter. https://www.tekniker.es/en HyDream Proposal ID: SEP-211004024 TOPIC ID:?HORIZON-CL5-2024-D3-01-07 Call: Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2024-D3-01) Deadline 16 January 2024 17:00:00 Brussels time (*) Etter HyDream ble valgt er konsortiet gjort oppmerksom på at denne er benyttet tidligere i et H2020 prosjekt, men inntil videre er dette arbeidstittel på prosjektet.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa