Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Muliggjørende teknologier fra norske FoU-institusjoner

Awarded: NOK 80,999

Arrangementet tar sikte på å etablere en arena der muliggjørende teknologier fra norske FoU-institusjoner blir presentert for et relevant publikum. Arrangementet vil inneholde presentasjoner av nye teknologier, panelsamtale med ledere av TTOer, universitet og næringsliv, samt fokus på nettverksbygging. Vi forventer deltakelse på mellom 80 og 100 personer. Formålet på et overordnet nivå er å vise frem mulighetsrommet som finnes i teknologioverføring og inspirere flere forskere til å vurdere sin forskning i et perspektiv av samfunnsnyttige anvendelser. Offentlig og privat næringsliv ønskes også velkommen for å få et unikt innblikk i forskningsbasert norsk innovasjon. På invitasjonslista prioriteres aktører som kan nyttiggjøre seg av, eller ha en nærliggende interesse for teknologiene som presenteres. Vi søker støtte fra Norges Forskningsråd for å realisere arrangementet og dermed gi et unikt innblikk i teknologier fra norske FoU institusjoner for et bredere publikum. Ettersom arrangementet planlegges i sammenheng med at alle de norske teknologioverførings-kontorene er samlet i Tromsø, vil reisekostnader og omfanget av organisering knyttet til arrangementet reduseres betraktelig.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon