Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Recent advances on cellulose nanotechnology research - production, characterization and applications

Awarded: NOK 0.10 mill.

Konferansen “Recent advances on cellulose nanotechnology research - production, characterization and applications” vil bli arrangert hos RISE PFI i Trondheim 11. - 12. September 2024. Dette blir niende gang konferansen arrangeres. Den første gangen var i 2006. Konferansen tar for seg alle sider ved nanocellose, fra produksjon til anvendelser og også hvordan man kan karakterisere dette nanomaterialet som har mange interessante egenskaper. På konferansen deltar internasjonale og nasjonale forskere som er i fremste front innen fagfeltet, samt unge forskere og studenter. Videre er det en møteplass der industri møter forskere fra institutter og universiteter. Konferansen omhandler dermed både grunnleggende og anvendt forskning.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale