Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Innovative løsninger for å løse kraftkapasitet utfordringer ved hjelp av kunstig intelligens

Awarded: NOK 99,999

Formålet med INNAI Konferansen er å tilby vitenskapelige-, offentlige- og næringsmiljøer, samt alle interesserte innbyggere en arena for kompetansedeling og samhandling innen anvendelsen av kunstig intelligens for å løse utfordringer i kraftnettet. Arrangementet vil gi et solid grunnlag for å lykkes videre med datastyrt innovasjon som forutsetning for det grønne skiftet. Et overordnet mål for arrangementet vi være å skape samfunns- og næringsutvikling. Arrangøren av INNAI ønsker å bidra til at norske myndigheter når sine digitaliseringsmål, slik de er nedfelt både i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor og i den nasjonale strategien for kunstig intelligens. Anvendt kunstig intelligens og bærekraft er hovedsatsingsområder, i tillegg til å skape en samhandlingsarena mellom problemeiere og problemløsere. INNAI forventes å være av høy interesse for energibransjen der anvendt kunstig intelligens kan integreres med forretningsformål, og for innovasjon som kan løse kritiske for samfunnet utfordringer knyttet til utilstrekkelig kraftkapasitet. Tradisjonelle tilkoblinger til strømnettet med faste tilkoblingskontrakter kan øke miljøpåvirkningen, redusere verdiskapingen og forsinke overgangen til en mer bærekraftig økonomi. Derfor bør alternative kontraktsmessige og digitale løsninger som hjelper til med å unngå disse negative effektene, utvikles. Dette inkluderer bedre utnyttelse av eksisterende strømnett kapasitet gjennom tilkoblingskontrakter under visse betingelser, digital interaksjon og forbedret bruk av fleksibilitet for å sikre forbedret utnyttelse og fremgang i samfunnsøkonomisk utvikling. Den digitale delen omfatter bruk av KI for å sørge for godt beslutningsgrunnlag og effektivt samspill mellom industriaktører og andre aktører i verdikjeden for effektivt å utnytte eksisterende kraftnett. Disse digitale løsningene skal ha hovedfokus på arrangementet. Konferansen skal finne sted 16. oktober 2024 i Halden. Det blir mulig med både fysisk og online deltagelse.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon