Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

Id.nr. 4580 UVSonic - LED light concentration and ultrasound immobilization of salmon lice in fish cages

Alternative title: Id.nr. 4580 UVSonic - tiltrekning og uskadeliggjøring av lakselus med hhv. LED lys og ultralyd i merder

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Manager:

Project Number:

351793

Project Period:

2024 - 2026

Funding received from:

Partner countries:

The main objective is developing an efficient system that combines attraction and demobilisation of sea lice in salmon cages using LED light and ultrasound. The project involves the following three partners: Sofchem (SOF), France, Bio Marine (BIO) and the research partner Høgskulen på Vestlandet (HVL). It is funded by the EUROSTAR programme and will last for 24 months, 1 April 2024 - 1 April 2026. Implementation plan: - Optimisation of light intensity/spectrum to attract mobile lice stages - Optimisation of the ultrasound system to maximise the mortality of lice - Adjusting and intergrating the UV-C system in relation to a realistic exposure time in the treatment area - Design and tests of a mechanical unit which integrates the three sub-units (attraction light, ultrasound, UV-C) - Integration. Assembly of all four sub-units into a finished product and develop a complete HMI (human-machine interface) which works "interoperatively" - Communication. Presentations of commercialisation plans for UVSonic in Norway, UK, Chile and Canada during 2026-2030, communication with the salmon industry and protection of the newly developed technology and investments - Management/coordination. Assess the progress of the project partners in relation to decided objectives and deliveries. The leaders of the work packages shall approve all procurements and costs, prepare the required reports of Eurostar projects, monitor risks and obstacels, and if required, make changes to the original work plan.

Prosjektet er basert på et samarbeid mellom bedriftene Sofchem (SOF), Frankrike og Bio Marine (BIO) med Høgskulen på Vestlandet (HVL) som forskningspartner. Prosjektet er finansiert gjennom EUROSTAR-programmet og vil pågå 1.mars 2024 – 1. mars 2026. Planlagt gjennomføring: - Nødvendig lysjustering for å optimalisere den mest effektive lysstyrken og lysspekteret for tiltrekning av lus - Integrering av ultralydsystemet for å maksimere dødeligheten av lus innen frekvensområdet 20-50 kHz i løpet av 1 til 60 minutter. Her inngår også best posisjonering av ultralyd-transduserne sammen med UV-C enhetene i behandlingsområdet - Justering og sammenstilling av UV-C systemet for å integrere alle nødvendige tester for å oppnå optimal lysstyrke og lysintensitet i forhold til realistisk eksponeringstid av lus i behandlingsområdet - Realisering av behandlingsarealet innebærer design og testing av en mekanisk enhet som integrerer de tre foregående del-enhetene (lys for lusetiltrekning, ultralyd & UV-C lys) og som definerer nødvendig volumbehov for lusebehandlingen - Integrering. Montering av samtlige fire del-enheter til et endelig produkt og utvikle et komplett HMI (human-machine interface) som fungerer «interoperativt». Systemet vil også bli testet i ei kommersiell merd - Formidling. Presentasjon av planer for kommersialisering av UVSonic i Norge, UK, Chile og Canada i perioden 2026-30 og kommunisere med lakseindustrien og interessenter, og samtidig beskytte vår nyutviklede teknologi og investeringer - Drift/koordinering. Vurdere progresjonen til den enkelte prosjektpartner i forhold til vedtatte målsetninger og leveranser. Lederen av de ulike arbeidspakkene vil godkjenne alle anskaffelser og utgifter, gjennomføre nødvendig rapportering for Eurostar-prosjekter, aktivt overvåke risiko og hindringer, og om nødvendig, gjøre endringer av den opprinnelige arbeidsplanen.

Funding scheme:

EUROSTARS-EUROSTARS