Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte til konferansen MTEC/ICMASS i 2024

Awarded: NOK 0.50 mill.

Som del av forskningssamarbeidet mellom Norge og Singapore har MTEC-konferansen (International Maritime-Port Technology Conference) vært arrangert stort sett annethvert år i henholdsvis Singapore og Norge. Det er bestemt at MTEC 2024 skal holdes i Trondheim i dagene tirsdag 29. og onsdag 30. oktober i samarbeid med ICMASS 2024 (International Conference on Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Dette mener vi bl.a. vil bidra til å også forsterke interessen for MTEC 2024 ved at en når et større publikum. Felleskonferansen (MTEC/ICMASS) passer godt innenfor de tematiske føringene i den maritime delen av Hav porteføljen som omfatter 1) Digitalisering av maritim næring, 2) Grønn skipsfart og 3) Sikkerhet til havs. I tillegg kan nevnes relevans for både indsutri, akademia, forskningsinstitutter, foreninger og strategier, som for eksempel NFAS/INAS, Zero Emission Waterborne Transport (EU), Maritim21 og andre nasjonale forskningsstrategier.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project