Back to search

EUROSTARS-EUROSTARS

4876 - Tidlig weaning av flatfisk på microfôr: forbedret kvalitet, overlevelse på larver og yngel

Alternative title: 4876 - Early feeding of flatfish on microfeeds: improved performance, survival and quality of larvae and juveniles

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Number:

351807

Project Period:

2024 - 2027

Funding received from:

Location:

Partner countries:

Farming halibut is a long process with complex biology. One of the biggest challenges is the long live feed period. it can be up to 50-60 days, and requires large quantities of the prey Artemia. Artemia is a small crustacean that is hatched, enriched and fed to the halibut larvae. Making this feed is a large and demanding process and a lot of Artemia must be produced to feed all the halibut larvae in a production cycle. The reason why halibut cannot eat normal dry feed at the beginning of its life cycle is that it has not developed a stomach and intestinal system that can digest this. It must be fed in the form of live feed. In this project, together with the Portuguese company SPAROS, we will develop a dry feed that is specially designed for halibut larvae so that they will be able to absorb the nutrition from the feed. If we succeed in this, we can cut out large parts of live feed production and save enormously with resources and at the same time improve our fry quality. This will be a "game changer" in the halibut industry.

Måler er å utvikle et microfôr som er skreddersydd til kveite larver. På grunn av lang produksjonstid i larvefasen (50-60dager) hvor det utelukkende brukes levendefôr, er det behov for å utvikle et fôr som kan overta denne rollen i oppdrett av kveite. I dag bruker vi i SWH 1,5tonn med Artemiacyster til dagens produksjon (for å produsere 350-450 000yngel) og i nær framtid må vi mange doble denne bruken. Så å utvikle et fôr som kan ta ned bruken av levendefôr vil være av ytterst betydning i forhold til kostnader, miljø avtrykk og biosikkerhet. Sammen med SPAROS vil vi utvikle et skreddersydd microfôr til kveite. Sparos vil stå for fôrformulering og resept utviklingen basert på innspill fra SWH, litteraturen samt Sparos mangeårig erfaring med å utvikle spesial fôr til marine arter. SWH vil deretter teste fôret i storskala systemene våre. Dette prosjektet (dvs sluttproduktet) vil også, mest sannsynlig, være direkte overførbart til andre arter som f.eks torsk.

Funding scheme:

EUROSTARS-EUROSTARS