Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU FAFO

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

351864

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

LTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningKlimaPortefølje Klima og miljøHelseSamfunnssikkerhetKlimaGlobale klimautfordringerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenBransjer og næringerUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPortefølje HelseLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 HelseVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPortefølje InnovasjonUtdanningUndervisning og læringUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseArbeidArbeidsmarkedVelferdMigrasjon, innvandring og integreringUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivLTP3 Utdanning og livslang læringLTP3 VelferdstjenesterUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP3 Fagmiljøer og talenterVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringVelferdLevekår og befolkningsutviklingDigitalisering og bruk av IKTPortefølje Demokrati og global utviklingVelferdFamilie og oppvekstLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorArbeidArbeidslivGrunnforskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje Muliggjørende teknologierVelferdUtviklingsforskningPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Velferd og utdanningLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonUtdanningHelseteknologierVelferdsteknologierPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 IKT og digital transformasjonArbeidLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningAnvendt forskningHelseteknologier