Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU FAFO

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

351864

Project Period:

2023 - 2030

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

UtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetPortefølje InnovasjonArbeidArbeidslivLTP3 Klima, miljø og energiHelseVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringKlimarelevant forskningUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelsePortefølje HelseLTP3 VelferdstjenesterPortefølje ForskningssystemetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapGrunnforskningPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningArbeidArbeidsmarkedUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenPolitikk- og forvaltningsområderVelferdPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 IKT og digital transformasjonUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivDigitalisering og bruk av IKTUtdanningVelferdLevekår og befolkningsutviklingLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonVelferdFamilie og oppvekstLTP3 HelseLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetSamfunnssikkerhetPortefølje Demokrati og global utviklingLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Utdanning og livslang læringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierVelferdPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKlimaHelseteknologierAnvendt forskningHelseteknologierVelferdsteknologierPortefølje Velferd og utdanningPortefølje Klima og miljøUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålPolitikk- og forvaltningsområderKlimaGlobale klimautfordringerLTP3 Klima, polar og miljøUtviklingsforskningLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerUtdanningUndervisning og læringArbeid