Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING

Awarded: NOK 1.1 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

VelferdMigrasjon, innvandring og integreringBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Hav og kystHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Mat og bioressurserIKT forskningsområdeDelportefølje Et velfungerende forskningssystemLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Muliggjørende teknologierMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftLTP3 Petroleum og mineralerMiljøvennlig energiEnergibruk i industriLTP3 Tillit og fellesskapMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøMarinBioøkonomiDigitalisering og bruk av IKTUtdanningLTP3 HelseLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPortefølje ForskningssystemetLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matUtdanningUndervisning og læringLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneVelferdBioteknologiIndustriell bioteknologiPortefølje Energi og transportMiljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Demokrati og global utviklingPortefølje Velferd og utdanningLTP3 VelferdstjenesterDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorBioteknologiLandbruksbioteknologiDemokrati, makt og styringUtviklingsarbeidUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapAnvendt forskningLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonGrunnforskningLTP3 Utdanning og livslang læringPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje HelseLTP3 Klima, miljø og energiHelseBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiHavbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBioteknologiLTP3 Demokrati, styring og forvaltningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierBransjer og næringerLTP3 Bioøkonomi og forvaltningDelportefølje KvalitetBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPetroleumKlimarelevant forskningPortefølje Banebrytende forskningIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetVelferdFamilie og oppvekstLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMarinHavbrukPortefølje InnovasjonVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organisering