Back to search

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU NTNU SAMFUNNSFORSKNING

Awarded: NOK 1.1 mill.

Funding scheme:

RETUR-EU-Retur-EU

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

UtviklingsarbeidLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningMiljøvennlig energiEnergibruk i industriHavbrukLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Petroleum og mineralerLTP3 HelseGrunnforskningBioteknologiIndustriell bioteknologiMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Muliggjørende teknologierDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorIKT forskningsområdeBioøkonomiPortefølje Mat og bioressurserVelferdLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMarinHavbrukPolitikk- og forvaltningsområderFinansmarkedene og økonomisk styringLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneUtdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderHelsePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPortefølje InnovasjonBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBransjer og næringerHelsenæringenPolitikk- og forvaltningsområderVelferdVelferdFamilie og oppvekstIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiMarinDemokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerAnvendt forskningLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Tillit og fellesskapLTP3 VelferdstjenesterLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Demokrati, styring og forvaltningPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Klima, miljø og energiUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenLTP3 Utdanning og livslang læringBransjer og næringerPetroleumBioteknologiDelportefølje KvalitetBransjer og næringerMiljø - NæringsområdePortefølje Energi og transportKlimarelevant forskningVelferdMigrasjon, innvandring og integreringLTP3 Hav og kystBioteknologiLandbruksbioteknologiMiljøvennlig energiEnergisystem, modeller og organiseringPortefølje Demokrati og global utviklingPetroleumStorulykker og arbeidsmiljøBransjer og næringerFiskeri og havbrukDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje ForskningssystemetPortefølje Velferd og utdanningDelportefølje Et velfungerende forskningssystemVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtdanningPortefølje Helse