Back to search

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference 2024

Alternative title: Oslo Macro Conference 2024

Awarded: NOK 99,999

The Oslo Macro Conference will be organized 22 and 23 August 2024 with internationally recognized researchers, European and Norwegian junior researchers. The theme of the conference is macroeconomics with an emphasis on heterogeneity and capital taxation. We want to make the macro conference an annual event and have done so since 2019. The conference will promote research in macro and financial economics. We are particularly interested in promoting younger researchers located in Norway, and in that way stimulate research in this field in Norway. A further aim is to strengthen the contact between the academic environment within macro and financial economics and stakeholders outside academia. The conference will be an important contribution to the academic debate within macro and financial economics as well as being a contributor inside and outside academia to the public discourse.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen ved OsloMet, og Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo samarbeider i dag med SSB og Norges Bank om å organisere en årlig konferanse i Oslo om makroøkonomi. Arrangørgruppen heter Oslo Macro Group (OMG), konferansen heter Oslo Macro Conference. I august 2024 ønsker vi å arrangere konferansen igjen. Overordnete temaer: Interaksjon mellom finansmarkeder og realøkonomien, finanskriser, makroøkonomiske effekter av bedrifters samhandling, husholdningers finansielle situasjon. Nøyaktig avgrensing av temaer vil for øvrig tilpasses foredragsholderne. En hovedtaler vil være Silvana Tenreyro (London School ), hjemmeside: https://personal.lse.ac.uk/tenreyro/ Vi ønsker å ha med flere andre internasjonale toppforskere, men dette avhenger av finansiering. Dersom vi ikke får full støtte fra Finansmarkedsfondet må vi nedskalere arrangementet og invitere færre internasjonale forskere til konferansen. Med full finansiering, vil konferanseprogrammet bestå av presentasjoner fra om lag 5 internasjonale toppforskere, 5-10 yngre forskere lokalisert i Europa, og 5-10 forskere lokalisert i Norge (i 2022 hadde vi totalt 19 presentasjoner). I salen ønsker vi bred deltagelse fra forskningsinstitusjoner og politikkinstitusjoner som Norges Bank og Finansdepartementet. Tidligere år har vi holdt en paneldebatt på en aktuell økonomisk problemstilling som del av konferansen, og denne har trukket til seg deltagere fra andre institusjoner som Finans Norge, Formuesforvaltning, Gjensidige, Handelsbanken, Kommunalbanken AS, LO, NHO, Statens Pensjonskasse. Vi ønsker å ha et liknende panel i år, avhengig av finansiering. 2 lunsjer med omlag 70 deltagere og 1 konferansemiddag med omlag 45 deltagere skal bidra til god interaksjon mellom de inviterte forskerne som presenterer, publikum fra norske forskningsinstitusjoner og øvrig publikum som ikke er fra akademia.

Funding scheme:

FINANSMARK-Finansmarkedet