Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK - Safe social environments within the equine sector in Sweden and Norway

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

352008

Project Period:

2024 - 2025

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Partner countries:

Hestesektoren omfatter noen av våre mest populære idretter og fritidsaktiviteter på hobby- og profesjonelt nivå med mange fysiske og sosiale fordeler. Til tross for mange positive erfaringer aktive kan ha, kan deltakelse i hestesporten noen ganger også innebære risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering eller overgrep. Slik utsatt het er ikke unik for hestesport, det kan forekomme i alle idretter og andre sosiale sammenhenger, men hestesporten har noen særtrekk. Tilgang til hest kan for eksempel gi makt, autoritet og kontroll til noen mennesker, mens andre blir underordnede, avhengige og sårbare. Til syvende og sist kan dette muliggjøre trakassering og overgrep. De siste årene har seksuell trakassering og overgrep i hestesport og hestemiljøer fått oppmerksomhet – både knyttet til konkrete saker og mer generelt. Problem som har vært trukket fram er taushetskultur samt upassende oppførsel som strider mot hestesportens verdier, men som kan være komplisert å forebygge og håndtere i praksis. Behovet for å aktivt bekjempe trakassering og overgrep og øke sikkerheten er uttrykt av en rekke aktører i hestesektoren; organisasjoner, ledere og aktive utøvere. Økt kunnskap er grunnleggende i arbeidet for bedre trygghet. Det er bakgrunnen for dette forskningsprosjektet. Vi vil anvende mixed-methods med en kvantitativ datainnsamling og en kvalitative intervju studie til å undersøke 15-åringer og eldre personer. Vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap om seksuell trakassering, overgrep og gråsoner innenfor hestesportmiljøer for bedre å forstå problemene og sårbarheten som finnes. Slik kan tiltakene som allerede finnes videreutvikles og effektiviseres med felles innsats i systematisk trygghetsarbeid.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram