Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Northern Lights: Bridging the gap between academia and SMEs to address climate change in an Arctic perspective

Awarded: NOK 0.15 mill.

Prosjektet "Northern Lights: Bridging the gap between academia and SMEs to address climate change in an Arctic perspective" tar sikte på å fremme samarbeidet mellom akademia, SMBer og bransjeorganisasjoner for å takle klimaendringer fra et arktisk perspektiv. Arrangementet, som finner sted fra 01.05.24 til 01.06.24, vil være av stor relevans for å koble sammen forskning og innovasjon med praktiske utfordringer SMBer står overfor i Nord-Norge. Grayn, som en ledende aktør innen bærekraftig teknologi og innovasjon, vil fungere som arrangør av arrangementet. Vår ekspertise innen bærekraftig teknologi og forskning vil bidra til å skape et solid faglig grunnlag for deltakerne, samtidig som vi legger vekt på å tilby praktisk og pålitelig informasjon. Arrangementet vil inkludere presentasjoner om bærekraftige praksiser, diskusjoner om næringslivets rolle i å adressere klimautfordringer, og presentasjoner av teknologiske løsninger og samarbeidsmuligheter. Målene for arrangementet er klart definerte og målbare, inkludert å øke kunnskapen blant lokale SMBer, identifisere konkrete innovasjonsprosjekter og fremme langsiktig samarbeid mellom aktørene. For å minimere risiko knyttet til arrangementet, vil det gjennomføres digitalt, noe som gjør det mer tilgjengelig og kostnadseffektivt for deltakerne. Programmets struktur vil legge til rette for en engasjerende og interaktiv opplevelse, inkludert muligheter for nettverksbygging og kunnskapsdeling. Gjennom støtte fra Forskningsrådet vil arrangementet kunne realisere sine mål og bidra til å fremme bærekraftig utvikling og samarbeid mellom forskning og næringsliv.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project