Back to search

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Vikingtidens Agder mellom øst, vest og sør

Alternative title: Viking Age Agder between East, West and South

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

352288

Project Period:

2024 - 2028

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

How can we best understand Agder’s relationship to other regions and networks in the Viking Age? During the Viking Age, there was extensive contact across the North Sea, the Skagerrak, the Kattegat and the Baltic. Agder covers a geographical area that was a central location at that time, and yet Agder’s role and involvement then have not been determined. This project will investigate Agder’s geographical position between various regions, centres and networks. The objective is to bring more detail to our understanding of the contact patterns of the Viking Age and how Agder fitted into that context. Knowledge about Agder is key to achieving a more precise understanding of mobility and networks in the Viking Age. Publications about Viking-Age Agder largely rely on research from the 1980s and earlier. It is time to carry out an up-to-date study that incorporates new material from Agder based on new understandings. In recent decades, archaeologists have gained brand-new knowledge about trade routes and networks in the Viking Age. There is a hole in our knowledge when it comes to Agder, as a result of which there is a lack of understanding of the economic and political dynamics between eastern and western Norway. This project will examine how Agder, and the different parts of Agder, related to the various networks and regions during approx. 600 - 1050 AD. This will be achieved by studying archaeological artefacts in existing museum collections, and by including new material found through methods such as metal detecting. The project will increase understanding of mobility and travel routes to and from North Sea areas, Baltic Sea areas and across the Skagerrak and the Kattegat in the Viking Age, and generate increased knowledge of the networks connecting the urban centres of the day.

I løpet av vikingtiden skjedde store endringer på en rekke ulike samfunnsområder. Dette prosjektet tar utgangpunkt i det arkeologiske materialet fra et geografisk område som vi kan forvente at har vært berørt og involvert i disse endringsprosessene, men som har vært lite utforsket. Agder utgjør et kunnskapshull, noe som fører til en manglende forståelse av økonomisk og politisk dynamikk mellom Øst- og Vest-Norge. I vikingtiden har kontakt på tvers av Nordsjøen, Skagerrak/Kattegat og Østersjøen vært utbredt, men Agders rolle og involvering er uavklart. Dette ph.d.-prosjektet vil belyse hvordan samfunn på Agder har relatert seg til nettverk og ruter ca. 600 – 1050 e.Kr. En stor del av undersøkelsen vil omfatte gjenstander som har blitt innført til Agder fra andre områder i det aktuelle tidsrommet. Jeg vil finne ut av når de ble produsert og hvor de opprinnelig stammer fra. En nær-studie vil ha motsatt utgangspunkt. Der vil et lite utvalg gjenstander bli undersøkt. Disse er produsert i Agder og utført til andre områder i Norge, Skandinavia og Vest-Europa. På denne måten vil jeg utforske hvordan mennesker har beveget seg til og fra Agder, langs Agderkysten, gjennom og innad i Agder. Hvilke regioner, nettverk og ruter kan vi se spor etter? Prosjektet vil aktivere museers eksisterende gjenstandssamlinger, både gamle samlinger og gjenstander fra nyere arkeologiske undersøkelser og metalldetektorfunn. Det vil bruke gjenstander fra store museumssamlinger på landsdelsmuseer og Aust-Agder museum og arkivs (AAma) arkeologisamlinger. Prosjektet vil resultere i en monografi. Økt kunnskap om egne samlinger og økt kompetanse i AAma vil være vesentlig i AAmas videre satsning innen arkeologi på Agder. Prosjektet vil også bidra til å fylle et kunnskapshull i vikingtidsforskning.

Funding scheme:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Funding Sources