Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Fremtidens Lufthavn: Integrering av testarena Røros Lufthavn i lokalsamfunnet.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Skal klimamålene nås, må luftfarten bli grønn. Den norske regjeringen har i sin nasjonale luftfartsstrategi fastslått at utslippene fra luftfart skal reduseres, og at luftfarten på sikt skal bli utslippsfri. For å oppnå dette er vi avhengig av å implementere nye energibærere og ny infrastruktur både hos fartøyene, men også på bakkenivå. Overgangen til grønn luftfart krever ikke bare nye luftfartøy, men også en omgjøring av lufthavnene. Skal dagens lufthavner møte kravene til fremtidens lufthavner kreves det endringer innenfor infrastruktur, bygningsmasse, energibærere, energibruk og energistyring. Skal overgangen lykkes er man avhengig av både digital og fysisk kartlegging, testing og implementering. Interreg-prosjektet «Green Flyway»(2019-2022) etablerte en godkjent testarena for luftfart på Røros Lufthavn med en godkjent korridor(luftrom) mellom Røros og Östersund. Dette gir en unik mulighet for testing og pilotering av fremtidens lufthavn. «Green Flyway» er nå videreført som «Green Flyway 2» med finansiering fra Interreg og Trøndelag Fylkeskommune. Prosjektet skal videreutvikle testarenaen og legge tilrette for testing av fremtidens fly og UAV. Samtidig åpner bruk av autonome luftfartøy nye muligheter innenfor kommunale tjenesteleveranser, infrastruktur og transport. Green Flyway 2 er delt opp i følgende arbeidspakker: 1. Videreutvikling av testarena og korridor 2. Helse- og velferdsteknologi - kommunale tjenesteleveranser 3. Infrastruktur 4. Transport I forlengelse av dette prosjektet er det ønskelig å kartlegge fremtidens lufthavn og hvordan denne kan integreres med næringsliv og lokalsamfunn gjennom Forskningsrådets utlysning. Som flyplasseier har Avinor interesse av å kartlegge hvordan eksisterende flyplasser kan omgjøres, og hva som kreves i fremtiden.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025