Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Demonstration of Technologies to minimise underwater noise generated by waterborne transport

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Number:

353302

Project Period:

2024 - 2024

Location:

Lownoiser er eit prosjekt som skal utvikle og demonstrere løysingar som reduserer støy og lydforureining frå fartøy under vatn, noko som er særleg viktig i sårbare områder. Ny teknologi må utviklast for å forbedre overvakingsteknikkar for å kontinuerlig monitorere staøyen under vatn, utan bruk av sett med hydrofonar. I prosjektet vil det utviklast eit system for å utføre denne oppgåva for kvart enkelt fartøy basert på den spesifikke driftsprofilen. I tillegg vil genererte datasett bli bruk til å trene maskinlæringsmodeller, slik at systemet kan bidra med operasjonell støtte til beslutninger som reduserer støyforurensing, både i sanntid og lang sikt. Prosjektet skal teste løsningen om bord på Fritjof Nansen (Hurtigruten Expeditions) som opererer i sårbare områder, f.eks. Svalbard, Arktis, Grønnland og Galapagosøyene. Maritime CleanTech samlar i dette prosjektet eit europeisk konsortium for å adressere støyutfordringa frå fartøy. Frå Norge skal Kongsberg Martime, Bergen Engines og Sintef Ocean delta i prosjektet. Vidare deltar Bureau Veritas, Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Ibaizabal Tankers SL, Alfa Laval Rotterdam B.V, Hurtigruten Expeditions, Instituto Nazionale Di Fisica Nucleare, Lloyd’s Register EMEA IPS. æ'

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa