Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Energy-Optimized, Low-Emission Vessels for European Waters

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Number:

353325

Project Period:

2024 - 2024

Location:

ECO2Fleet-prosjektet vil posisjonere seg som en katalysator for å revolusjonere europeisk skipsfart, med fokus på å oppnå betydelige utslippsreduksjoner og optimalisere fartøyets energieffektivitet. Dette prosjektet er strategisk på linje med Horizon Europe-programmets overordnede mål om dekarbonisering, bærekraft og teknologisk lederskap. Eco2Fleets tverrfaglige konsortium samler ledende akademiske institusjoner, verft, teknologileverandører og fremtidsrettede shippingoperatører for å akselerere bruken av banebrytende nullutslippsfartøysteknologier. Prosjektet skal utvikle design for ombygging av eksisterende fartøy og for nybygg innenfor tre segmenter: innlandsafarvann i Europa (inland waterways), nærskipsfart (offshore/ short sea) og oversjøisk transport (deep sea). Prosjektet skal gi beslutningsstøtte til rederier og skipseiere, for å ta ned utslippene på sine fartøy og etterleve krav om utslippskutt i EU.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project