Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablering av Hydrogen Valley Vestlandet (HyCoast)

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Number:

353331

Project Period:

2024 - 2024

Location:

Prosjektet omhandler etableringen og kvalitetssikring av konsortium. Utvikling av overordnet prosjektide og videreutvikling av denne i samsvar med de føringer og forventinger til resultater og overordnede mål som er skissert i utlysningsteksten. Videre vil prosjektet utvikle selve prosjekt strukturen inkludert arbeidspakker, milepæler og leveranser. Prosjektet benytter seg av en konsulent for å sette sammen de forskjellige bidragene til en hovedtekst i tråd med de forventninger som er fremmet i utlysningen. Prosjektet vil selv stå for kvalitetssikring av arbeidet ved bruk av interne og konsortium ressurser med betydelig erfaring fra europeisk prosjektutvikling, prosjektevaluering og prosjektgjennomføring.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project