Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DigiPro Konferansen 2024 3rd Conference on Digitalisation For Sustainable Process Industries

Awarded: NOK 99,999

DigiPro er et norsk senter for digitalisering av prosessindustrien. Senteret ledes av et styre som består av valgte medlemmer og er satt opp som et prosjekt i regi av SINTEF Industri. Mer enn 25 ulike bedrifter støtter senterets aktiviteter med sin årlige medlemsavgift. DigiPro Konferansen 2024 omhandler digitalisering av prosessteknologi med fokus på innsamling, behandling, analyse og presentasjon av data ved bruk av avanserte styringssystemer og digitale plattformer. Data styring av sensorer, roboter og automatiserte prosesser hvor datasikkerhet og håndtering av store datamengder er et viktig tema. Bedriftene vil dele sine positive og negative erfaringer og informere om fremtidens nye digitale løsninger. Formålet med å arrangere en årlig åpen konferanse er for å dele ny kunnskap og erfaring med alle som har felles utfordringer og behov innen digitalisering. For å nå ut til en større gruppe aktører så søker vi midler til markedsføring og arrangement av konferansen. Årets konferanse holdes i Trondheim Scandic Lerkedal Hotel. Her har vi også fleksibilitet til å benytte større lokaler hvis vi får behov for dette. Konferansen er en ikke-økonomisk aktivitet. Det vil si at vi ikke tjener penger på aktivitetent. Av den grunn faller vi utenfor statsstøtteregelværket. Eventuell støtte fra NFR vil kun dekke eksterne "andre kostnader". Som følge av dette så har vi ikke lagt ved egenerklæring vedrørende bagatellmessig støtte.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon