Back to search

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Sammen for en friskere befolkning 2024 Hele mennesket - med tanker, følelser og overvekt

Awarded: NOK 0.12 mill.

Harstad kommune ønsker sammen med Kvæfjord kommune og UiT - Norges arktiske universitet, å arrangere en konferanse med fokus på kompleksiteten rundt helseutfordringene med overvekt og fedme. Konferansen retter seg mot ulike grupper helsepersonell, med tanke på å skape bedre samarbeid, større kjennskap og forståelse for hvordan vi best mulig kan hjelpe en stor samfunnsgruppe som lever med overvekt og fedme, til et lettere liv med mindre helseplager og redusert sykdomsrisiko.

Funding scheme:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet