Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship (NORSI) Research Conference 2024 - Innovation in public Sector

Awarded: NOK 0.15 mill.

NORSI Konferansen er et arrangement som har som formål å styrke samarbeidet mellom våre 33 medlemsuniversiteter, 356 aktive doktorgradsstipendiater og 162 alumner fra forskerskolen, i tillegg til fakultetsansatte knyttet til miljøet. Årets konferanse, som finner sted fra 23. til 24. mai 2024 i samarbeid med partnerinstitusjonen HVL i Bergen, har Innovasjon i offentlig sektor som overordnet tematikk og vil inneholde keynotes, paneldebatter, workshops og studentpresentasjoner hvor papers blir presentert og diskutert. En betydelig del av doktorgradsstipendiatene fokuserer på innovasjon i offentlig sektor. Formålet med årets konferanse er å fremme utveksling av metoder, teori, forskningsfunn og trender innenfor dette feltet på tvers av organisasjoner og geografiske områder i Norden. Mange av doktorgradsstipendiatene og fakultetsansatte dekker ulike aspekter av innovasjon i offentlig sektor, inkludert bærekraftig omstilling, utvikling av et mer helhetlig og brukerorientert virkemiddelapparat, samt innovasjonsprosjekter rettet mot beslutningstakere i ulike deler av den offentlige sektoren. Dette arrangementet er nyskapende fordi vi legger spesiell vekt på innovasjon i offentlig sektor samt bruken av innovasjon i bærekraftig omstilling i et både regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Arrangementet inkluderer foredrag fra Forskningsrådets områdedirektør for Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, Anne Kjersti Fahlvik, Professor i Innovasjon og offentlig styring, Rainer Kattel fra University College London, samt Professor Lars Coenen, som arbeider med innovasjon og bærekraftige løsninger. I tillegg til foredragene og studentpresentasjonene, arrangerer vi en workshop for alle deltakerne, inkludert doktorgradsstudenter, alumnier, fakultetsansatte og gjester, med designhuset og prototypingverkstedet ToolSpace (https://www.toolspace.se), der temaet for workshopen er kunstig intelligens og maskinlæring og hvordan dette vil påvirke forskningsfeltet i fremtiden.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Thematic Areas and Topics