Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Securing Your Digital Identity

Awarded: NOK 49,999

Project Manager:

Project Number:

353562

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

Location:

Vi søker prosjektetableringsstøtte (PES) i forbindelse med søknad til Horisont Europa: Women Tech EU i mai 2024. Målet er å sende inn søknad til Women Tech EU og få støtte fra programmet for å kunne utvikle og kommersialisere i vår deep tech startup innen AI-tjenester og sikkerhet for artister, idrettsutøvere og influensere.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa