Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektstøtte til søknadsarbeid, Women TechEU for bedriften Sulacare

Awarded: NOK 49,999

Selve prosjektet er å skrive en søknad som gir grunnlag for deltakelse i et EU-program for bedriften Sulacare. Det stilles store krav til kvalitet og innhold i slike søknader, og Sulacare har ambisjoner om å levere en kvalifiserende og vinnende søknad. Søknadsarbeidet innebærer også å utarbeide presentasjonsmateriell som pitch deck og en presentasjonsvideo. Sulacare har utviklet et produkt for trygg og effektiv kateterisering for kvinner. Sulacares patenterbare hjelpemiddel skal både effektivisere, være mer skånsomt, og redusere infeksjonsfaren. Grunder har erfaring som sykepleier, og har sett utfordringene i praksis. Dagens metode er arbeidskrevende, lite skånsom og har høy infeksjonsfare. Vårt fokus akkurat nå er å gjennomføre en klinisk studie for å bekrefte effektivitet og sikkerhet, og dermed lette integreringen inn i helsevesenet. Urinveisinfeksjoner (UVI) står for 40% av alle helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI). Opptil 80% av sykehuservervet UVI er knyttet til bruk av urinkateter. Forskning viser at kvinner har en økt risiko for å utvikle UVI i forbindelse med bruk av urinkateter. Korrekt og aseptisk innleggelse av urinkateter på kvinner er viktig i det infeksjonsforebyggende arbeidet, et viktig steg mot å bremse utviklingen av antibiotikaresistens.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa