Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Forskerkamp 2024

Awarded: NOK 25,000

Forskerkamp» er en uhøytidelig formidlingskonkurranse for stipendiater ved Høgskolen i Innlandet. Stipendiatene blir gitt fire minutter hver til å presentere sitt doktorgradsprosjekt på en engasjerende og folkelig måte foran et publikum (- uten bruk av powerpoint). De får poeng fra både publikum og et dommerpanel. Basert på poengene kåres en vinner.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project