Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Fra symptomer til diagnose

Awarded: NOK 25,000

Tittel: Fra symptomer til diagnose Formål: At tilhører får ny forskningsbasert kunnskap om 3 områder knyttet til unges psykiske helse som er mye omtalt i media. - Kunnskap om hvordan det oppleves å få diagnosen ADHD - Kunnskap om bruk av reseptbelagt smertestillende midler og hvordan det går i et løp fra 13-34 år. - Kunnskap om ungdom og konsekvenser av bruk av sosiale media med særlig fokus på selvfølelse og vennskap. Program: Fra psykiske utfordringer til psykisk lidelse - omtale av forskningsbasert artikkelsamling, ved RPH En pille for smerten?, presentasjon fra Helle Stangeland, phd, NKVTS Sosiale medier, selvfølelse og vennskap, Silje Steinsbekk, seniorforsker, NTNU Hvordan er jeg meg? Siv Vea Grønneberg, stipendiat HiØ Panel med unge aktive i sosiale mediagrupper - forespørres ved innvilget søknad Overblikk - forsker forespørres ved innvilget søknad, vi har et stort nettverk av forskere som er relevante å spørre. Seminaret holdes på Litteraturhuset i Oslo 18.9. Det varer 2 timer og er åpent og gratis for alle, ingen påmelding. Vi har som mål å ha 60 deltagere på seminaret fysisk og 300 seere på streaming i løpet av kvelden. Vi ønsker 1000 seere i løpet av det nærmeste halve året. tallene baserer seg på tidligere erfaringer. Det er to sentrale utfordringer: å formidle forskningskunnskapen på en forståelig måte for målgruppen. Vi har god kontakt med innlederne i forkant, vi viser dem gode eksempler fra tidligere forskningsdager. Vi vurderer powerpointer som blir sendt oss i forkant. Å rekruttere deltagere fysisk og digitalt. Vi lager sponsede innlegg på Facebook og instagram. Vi sender invitasjoner til alle våre 34 medlemsorganisasjoner og ber dem spre informasjon i sine sosiale medier. Vi har god erfaring med å spre hverandres informasjon om arrangementer.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project