Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Hvordan havnet kvinnehelse i medisinens blindsone – og gjentas historien med bruk av KI i helsetjenesten?

Awarded: NOK 25,000

Project Manager:

Project Number:

353652

Project Period:

2024 - 2024

Location:

Arrangementet har form som et utvidet bokbad hvor det først samtales mellom forfatter og samfunnsforsker om kvinnehelse. Etter bokbadet blir det panelsamtale mellom forfatteren, samfunnsforskeren fra UiS og kliniker fra SUS, som ledes av en erfaren samtaleleder. Tema for panelsamtalen er kvinnehelse sett i lys av kunstig intelligens/design av nye helsetjenester ved hjelp av kunstig intelligens. Varighet ca. 75 minutter. Gratis arrangement som er åpent for alle. Arrangementet er nyskapende ved å kombinere litteratur og forskning. Ved å invitere en forsker, en forfatter og en kliniker skapes en mulighet for å utforske kvinnehelse og KI fra ulike perspektiver, noe som kan gi en bredere og mer nyansert folkeopplysning om temaene. Forskningsrådets støtte er avgjørende for å gjennomføre arrangementet. Med økonomisk støtte kan arrangøren dekke forfatterens honorar, reiseutgifter, leie av lokaler, tekniker og promotering av arrangementet. Arrangementet gjennomføres på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger sentrum. Sølvberget er Rogalands best besøkte kulturinstitusjon, og dermed et naturlig samlingspunkt for et slikt arrangement. Dette valget av lokale øker potensiale for å nå en bred målgruppe. Risikoen for arrangementet ikke kan gjennomføres som planlagt er relativt lav, da vi har inngått avtale med forfatter. Det kan være risiko med tekniske problemer som lyd og lys under arrangementet, men dette håndteres ved å ha teknisk personell til stedet for å løse eventuelle problemer raskt. Risikoen for at arrangementet ikke når sine mål er også relativt lav, da det er et viktig og interessant tema som er av interesse for mange. Det kan være en risiko for at arrangementet ikke når ut til så mange som ønsket, spesielt hvis ikke promoteringen er tilstrekkelig eller effektiv. Denne risikoen håndteres ved å bruke ulike markedsføringskanaler og samarbeid med relevante aktører for å nå ut til målgruppene (studenter, forskere og allmenheten). Se vedlegg.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project