Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Haltende helse gir ingen lakselykke - Sammenhenger mellom helse og velferd hos fisk, og bruk av ny kunnskap

Awarded: NOK 25,000

Seminar i samarbeid med Havforskningsinstituttet om kunnskap om helse og velferd hos oppdrettsfisk. Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har dannet Fiskevelferdsforumet som er en faglig samarbeidsplattform med fokus om å spre kunnskap om dyrevelferd hos fisk til alle med interesse for dyrevelferd og dyrehelse i fiskeoppdrett. Helse og uhelse kan gi mange velferdsutfordringer, både for oppdrettslaks, oppdrettstorsk og rensefisk. Hva vet vi og hvordan jobber vi med disse utfordringene? Seminaret vil vise noe av bredden i velferdsutfordringene relatert til helse hos oppdrettsfisken og hvordan forskningen bidrar til løsninger. Avsluttes med en paneldebatt med folk fra næringsinteresser, dyrevernorganisasjon og forskningsinstitusjonene deltar.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project