Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

"Jeg skaper derfor er jeg" - Forskningsdagene 2024

Awarded: NOK 25,000

Project Number:

353664

Project Period:

2024 - 2024

Location:

Subject Fields:

HVA VI ØNSKER Å BIDRA MED: I løpet av Forskningsdagene 2024 ønsker vi å formidle hva kunstnerisk utviklingsarbeid er til et bredt publikum. Hvilken kunnskap genereres gjennom skapende prosesser? Hva betyr det å være skapende? Hvorfor har mennesker et behov for å skape? Hvilken betydning kan det ha for den som skaper og for publikum? Har kunst potensialer til å fylle livet med mening? Hvilken betydning kan det å skape ha for helsen? Vi ønsker å formidle kunstnerisk utforskning gjennom utstilling, visuelle presentasjoner, workshops og en katalog med omfattende refleksjoner knyttet til KU prosjekter og kunstneriske prosesser. Gjennom denne publikasjonen formidler vi kunnskapen som sjelden når publikum.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project