Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Forskningsfest i samarbeid med universitetsskolene

Awarded: NOK 30,000

Project Number:

353695

Project Period:

2024 - 2024

Prosjektet som gjennomføres er lagt opp på følgende måte: - I løpet av vårsemesteret er vi i kontakt med universitetsskolene og rekrutterer lærere og elever til samarbeidet. Det legges en plan for høstens opplegg i samarbeid mellom fagansatte ved universitetet og lærerne ved skolene. - I perioden fra skolestart høsten 2024 gjennomfører fagansatte/studenter ved Nord universitet tre arbeidsøkter på om lag to skoletimer sammen med elever og lærere ved skolene. I den første økta jobbes det med hva forskning er, hva vi kan forske på, årets tema, samt det å utforme ei problemstilling innenfor det området av årets tema som elevene ønsker å sette fokus på. Økt to handler om ulike forskningsmetoder, der elevene jobber med å utforme de forskningsverktøyene de skal benytte i sitt forskningsprosjekt. De samler så inn data, og i siste økt jobbes det med analyse av datamaterialet og formidling av resultater. Elevene lager konferansepostere og forbereder presentasjon av arbeidet sitt. - Etter at elevene er ferdige med arbeidet sitt arrangeres det forskningsfest på hver av de tre campusene, Bodø, Levanger og Nesna. Denne foregår en ettermiddag i perioden 24. til 26. september, og da inviteres foreldre, besteforeldre, søsken, lærere og ledelse ved skolene, samt våre egne lærerstudenter og fagansatte til festen. På festen presenterer elevene posterne sine, samt holder innlegg i auditoriet. Det er enkel servering, og de besøkende får anledning til å gjøre seg kjent med de sentrale delene av universitetets lokaler.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project