Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Kultur på resept

Awarded: NOK 30,000

Med arrangementet «Kultur på resept» har HiØ som mål å formidle hvordan man kan bruke kunst og kultur som en ressurs for å fremme bedre helse blant personer som vanligvis ikke har tilgang til kulturaktiviteter. Personer med demens bor ofte hjemme, og har et behov for å ha faste tilrettelagte og meningsfulle aktiviteter som er tilpasset deres livssituasjon og sykdomsbilde. NRK-serien «Demenskoret» ga folk et innblikk i hverdagen til personer med demens og deres pårørende og hvordan en kulturaktivitet som korsang bidro positivt for å skape glede og tilhørighet. Forskning på aktiviteter for personer med demens bidrar til kunnskap både om deres egne erfaringer med å delta i ulike aktiviteter (e.g., demenskor, gå-fotball), og for å kunne måle effekter på ulike fysiske og psykiske parametere som påvirker deres livskvalitet. Solid forskning og god formidling som demonstrert i «Demenskoret» har ført til økt tilbud og etterspørsel av demenskor nasjonalt. Dette viser at det er et behov for å tilgjengeliggjøre forskningen. HiØ vil derfor sammen med Østfold museene, Fredrikstad Demenskor og Kim Wigaard kjent fra NRK-serien «Demenskoret» invitere til et gratis arrangement på Litteraturhuset i Fredrikstad for å sette søkelyset på helsefremmende aktiviteter for personer med demens.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project