Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Språkrevitalisering i områder der samisk er i minoritetsposisjon. Å lære et språk i et samfunn der språket er i mindretall.

Awarded: NOK 40,000

Språkrevitalisering for både enkeltmennesker og i mange samfunn er for tiden meget aktuelt. I rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen vises det at fornorskning og assilimeringspolitkk var resultatet at mange ikke har fått mulighet å lære forfedrenes språk. Resultatet har vært språkbytte fra samisk til norsk, og nå vil mange lære seg språket til slekta. Det blir samtaler og forelesning, samtidig med at man gjør praktisk arbeid som "dudjot" under veiledning av samarbeidspartnere/institusjonens Isak Saba guovddas og Duodjeinstitutets instruktører.

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project