Back to search

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Helse eller frelse? En kveld på Åker gård blant kokebøker, salmebøker og syngende prestefruer med ernæringsvett.

Awarded: NOK 25,000

Project Number:

353725

Project Period:

2024 - 2024

Location:

Subject Fields:

Forskningsgruppen Dannelse, Verdier og Kulturarv v/ prof. Eivor A. Oftestad og førsteam. Kariin Sundsback, ved Fakultet for lærerutdanning ved Høgskolen i Innlandet, vil arrangere en åpen kveld for allment interesserte, med særlig invitasjon til studentene på Toneheim Folkehøgskole, med tema: "Helse eller frelse?" Vårt primære mål er å bruke historiske kilder (kokebøker, dagbøker, oppbyggelig litteratur, salmebøker) til å løfte perspektivet på vår egen tids forestillinger om helse. Utgangspunktet er vår egen tids dels usunne fokus på perfeksjon og kropp, som særlig ungdom utsettes for. Her vil vi bidra til en balansering mellom fysisk og psykisk helse, ved å vise til hvordan kropp og sjel, "helse og frelse" henger sammen i historien, og slik gi nye blikk på vår egen tid. Gjennom kreativ og nyskapende formidling vil vi, som historikere, samarbeide med ernæringseksperter, kokker og musikere. I tillegg til tradisjonell historisk formidling, vil vi nærme oss kildene sansbart og direkte gjennom smaking og lytting. Vi vil løfte frem spennende historie fra nærmiljøet, ved å ta i bruk Åker gård og dagbøkene som finnes her, samt kokebøker av Hanna Winsnes fra Vang prestegård (dagens Toneheim, ti min unna), husholdningslærer Henriette Schønberg Erken fra Dystingbo (også ved Toneheim) og prestefrue Christine Storm Munch fra Ullinsvin i Vågå. Slik ønsker vi å vise hvordan historien i vårt eget nærmiljø kan være kilde til ny refleksjon over oss selv, her våre perspektiv på helse. Prosjektet vil være en "pilot" for fremtidig tverrfaglig, gastronomisk og kunstnerisk samarbeid som utgangspunkt for forskningsformidling. Prosjektet tar utgangspunkt i pågående forskning, nemlig Sundsbacks prosjekt om de digitaliserte husholdningsdagbøkene fra Åker gård, samt Oftestads forskning på kropp og sjel i tidlig moderne tid. Samarbeidspartnere: Toneheim folkehøgskole; Årsstudiet, mat, ernæring og helse (HINN, Elverum) v/ Lilja Søberg; Victoria Oftestad (formidler av tidlig-musikk).

Funding scheme:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project