Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektstøtte til søknadsarbeid, Women TechEU for bedriften Pond

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

353865

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

Location:

Selve prosjektet er å skrive en søknad som gir grunnlag for deltakelse i et EU-program for bedriften Pond. Det stilles store krav til kvalitet og innhold i slike søknader, og Pond har ambisjoner om å levere en kvalifiserende og vinnende søknad. Søknadsarbeidet innebærer også å utarbeide presentasjonsmateriell som pitch deck og en presentasjonsvideo. Pond er et fremtidsrettet oppstartsselskap som jobber med løsninger for tryggere dyreoppdrett og -omsetning. I første omgang konsentrerer vi oss om markedet for hunder. Vi utvikler en plattform som holder rede på oppdrettere og hundene de kan tilby, setter kunder i kontakt med dem og tilbyr en trygg og dokumentert salgsprosess. Spesielt er sporbarhet og kvalitetssikring av prosessen viktig.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa