Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-midler Women TechEU - Repasdo 2024

Awarded: NOK 49,999

Repasdo AS ble etablert i 2021 og utvikler økosystemorienterte og brukervennlige digitale produktpass (DPP) som muliggjør transparens og sirkulære forretningsmodeller for SMB i tekstilbransjen. Løsningen vår styrker konkurranseevnen til disse aktørene og demokratiserer muligheten til å møte EU-krav, noe vi også skal gjøre for flere andre bransjer på sikt. Det vil skape verdi og være attraktivt for alle ledd av verdikjeden, noe som sikrer at løsningen vil tas i bruk og dermed øke bevisstheten rundt bærekraftig praksis på global basis i tekstilindustrien. Vi ønsker å søke Women TechEU for å benytte oss av mulighetene som ligger i EU innen kvinnelig entreprenørskap. Prosjektet (projektetableringsstøtte som det søkes om her) skal føre til at vi sammen med en ekstern partner utformer et prosjekt og en søknad til Women TechEU.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa