Back to search

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektstøtte til søknadsarbeid, Women TechEU for bedriften Gaard Solutions

Awarded: NOK 49,999

Project Number:

353877

Project Period:

2024 - 2024

Organisation:

Selve prosjektet er å skrive en søknad som gir grunnlag for deltakelse i et EU-program for bedriften Gaard Solutions. Det stilles store krav til kvalitet og innhold i slike søknader, og GS har ambisjoner om å levere en kvalifiserende og vinnende søknad. Søknadsarbeidet innebærer også å utarbeide presentasjonsmateriell som pitch deck og en presentasjonsvideo. Gaard Solutions har utviklet HydroFeed, en helt ny type fôrmaskin til landbruket. Den anvender vertikalt jordbruk, maskinlæring og flere teknologiske løsninger for å effektivt produsere ferskt fôr til husdyr året rundt. HydroFeed innebærer en helt ny og miljøvennlig måte å drive husdyrhold.

Funding scheme:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa